RND - Hra o láske (OPUS)

rnd-hra_laskaP rnd-hra_laskaP
rnd-hra_laskaZ rnd-hra_laskaZ
Nie je na sklade
9,95 €
Dostupnosť: do 5 až 10 dní

Zvukové normy: 2.0

Rok výroby: 2005

Dĺžka: 168 min

Dátum výroby: 2012

Jazykové verzie: slovenská

Kategórie: komédie, čs. tvorba

EAN kód: 8588004829138

V hre Stanislava Štepku, ktorá sa najnovšie dostáva aj na DVD, sa hovorí o jedinej téme – večnej a nekonečnej – o láske v tých najrôznejších podo-bách. Na scéne sa vystriedajú životné príbehy lásky troch dôchodcovských manželských párov: dvojice rozhlasových pracovníkov a ich syna, trpko-smiešne osudy hluchej krajčírky a jachtavého drevorubača a v piesňovej podobe divák uvidí aj štyridsaťročnú kariéru dvojice spevákov, ktorí dej vyrozprávajú piesňami o láske. Osudy sa pritom neodvíjajú chronologicky, ale spätne, dozadu – od dôchodkového veku až po roky detstva a života rodičov.

V týchto životných príbehoch hrá kľúčovú úlohu láska. Ako hovorí autor S. Štepka: „Svet sa mení, a dosť často vlastne všetko okolo nás, ale láska, chvalabohu, pretrváva a stále je tou najdôle-žitejšou a najvyššou ľudskou métou a hodnotou.“ Samozrejme, tak ako je pre Radošinské naivné divadlo príznačné, v poetickom a humornom rozprávaní o láske bude reč aj o neláske, ktorá lásku tak často a trpko sprevádza.

Hru na scéne Františka Liptáka a v kostýmoch Petra Čaneckého režíroval osvedčený režisér RND Ondrej Spi-šák (Kino Pokrok, Tata, Ako som vstúpil do seba, Generál). Dramaturgičkou inscenácie je Darina Abrahámová, hudbu k početným piesňam, ktorých jedinou témou je láska, skomponoval Peter Mankovecký. Hra o láske mala javiskovú premiéru v roku 2005.

Súčasťou DVD je aj hraný dokument ...a já, Katarína Kolníková.

Pred viac ako deväťdesiatimi rokmi (20. apríla 1921) sa v Radošine narodila dlhoročná ikona Radošinského na-ivného divadla a jedna z najvýraznejších herečiek nielen radošinského, ale i slovenského profesionálneho divad-la – pani Katarína Kolníková (zomrela 28. mája 2006 v Radošine). S jej jedinečnou a neopakovateľnou osobnos-ťou vošlo do slovenského divadla nepredstierané poetické fluidum, čaro ducha jednoduchého, ale vnútorne boha-tého človeka. S Katarínou Kolníkovou prišla na javisko Radošinského naivného divadla prostá, rozpoznateľná ľudská správa o človeku a živote, správa životná a dobre čitateľná, zrozumiteľná – skrátka človečia. Po ochotníc-kych divadelných rokoch, keď si svoje divadelné pôsobenie vyskúšala v rodnej Radošine v hrách Ferka Urbánka, Jozefa Gregora Tajovského či Agáty Christie, prišla v roku 1971 do Radošinského naivného divadla, v ktorom sa už v prvej hre Človečina (1971) sformovala a natrvalo definovala jej javisková podoba i herecká a ľudská filozo-fia vpísaná do jediného slovíčka – človečina. Strednometrážny dokument s použitím hraných retrospektívnych scén v spolupráci so scenáristom Stanislavom Štepkom nakrútil v r. 2011 Juraj Štepka.
Ak chcete položiť otázku k produktu musíte byť prihlásení.
Prihlásiť sa môžete tu.