Objednávka

  1. Všetky produkty ponúkané v našom katalógu si môžete objednať:
    • vyplnením internetovej objednávky podľa určeného postupu na www.dvdbest.sk
    • telefonické alebo mailové objednávky vybavujeme LEN NA ZÁKLADE VZÁJOMNEJ DOHODY
  2. Vašu, už zadanú objednávku môžete zrušit: V prípade nedodaného, Vami vopred uhradeného tovaru, vám budú peniaze okamžite vrátené na účet ktorý si určíte.