Záruka

  • Na každý predávaný tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba 24 mesiacov odo dňa predaja.
  • Predavajúci je povinný rozhodnúť o reklamácii do 30 dní od jej písomného doručenia.
  • Záruka sa nevzťahuje na tovar, ktorý bol mechanický poškodený alebo bol zničený neodbornou manipuláciou klienta.